Kantoorruimte in de monumentale villa de Wheme

Midden in Markelo, op de kruising van de Goorseweg en de Irenestraat, staat de monumentale villa de Wheme, wat "het gewijde huis" betekent. Het werd tussen augustus 1852 en mei 1854 gebouwd als pastorie van de Sint Martinusparochie en die functie zou blijven bestaan tot 1958. In dat jaar werd de Wheme aangekocht door waterschap "de Schipbeek".
Tot 1996 was het gebouw kantoor van het waterschap en woonhuis van de secretaris. In 1997 werd de Wheme grondig gerestaureerd en verbouwd. Waarna het nu gebruikt wordt als kantoorvilla door (voornamelijk) kennisintensieve bedrijven.

Een bezoek aan de Wheme brengt je terug in de tijd. Vele authentieke details uit de achtiende eeuw zijn bewaard gebleven en in 1997 gerestaureerd. De prachtige hoge plafonds, de bogen in de hal, de luiken voor de ramen en vele andere unieke elementen zijn te vinden in de algemene ruimten en kantoren op de begane grond. Het geeft een uitstraling van rust en tijdloosheid, die door de huurders van de Wheme wordt gewaardeerd.

Meer informatie over de historie van het pand vindt u hier.

Huurders

Op dit moment hebben de volgende bedrijven een ruimte gehuurd in het pand de Wheme:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Wie zijn wij?

Het Rijksmonument de Wheme is eigendom van Wheme B.V. en wordt actief onderhouden door Henk de Jonge en Peter de Ruiter.
Beiden zijn zij tevens huurders van kantoorruimte in het pand.

 • Image Thumbnail

  Henk

  Henk de Jonge

 • Image Thumbnail

  Peter

  Peter de Ruiter

Historie

De Sint Martinus parochie in Markelo is al heel oud. Reeds in 1188 bestond er een parochie in Markelo. Daarover kunt u hier meer lezen. In het jaar 1840 werd de huidige kerk gebouwd en kort daarna volgde de nieuwe pastorie.

In 1852 werd in vergadering definitief besloten tot de bouw van "de nieuwe Pastorij". Het huis voor de dominee en zijn gezin was ook zijn pastorale werkplek en de plaats voor vergaderingen en bijeenkomsten.

De verslagen van de bouwvergaderingen en de financiële verslagen zijn (als kopie) in ons bezit. Het origineel behoort toe aan de Sint Martinus parochie. Het eerste genotuleerde verslag dateert van 17 augustus 1852, het laatste van 27 april 1853. De bouw echter duurde tot 1854, zo blijkt uit de financiële administratie.

De bouwcommissie bestond uit de heren Ds. H.G. Budde, A. Warmelink, J.H. Stokkentreeft en G. Benthem. Zij namen de besluiten, maar bemoeiden zich ook inhoudelijk tot in detail met de bouw. De aankoop van de materialen gebeurde door de leden van de commissie.
Als meewerkend uitvoerder werd de heer Jacob van der Worp uit Olst aangesteld. Samen met zijn vader Berend was hij verantwoordelijk voor de uitvoering en zegde hij toe dat er voortdurend één van hen aanwezig zou zijn op de bouw.
Hij mocht zelf werklieden aanstellen en als deze zich niet naar behoren gedroegen of onvoldoende kennis bleken te hebben, kon hij ze zonder pardon naar huis sturen.
De vergoeding voor Van der Worp bedroeg twee gulden per dag.

Op 20 april 1853 legde dominee Budde "den eersten steen", welke werd ingemetseld aan de oostzijde.

 • Eerste steen

  Ds. H.G. Budde

  Dominee Budde legt eerste steenOnderstaande foto's stammen uit de periode als pastorie in de negentiende en twintigste eeuw.Later, in 1958, werd de pastorie verkocht aan het waterschap de Schipbeek. Voor het Waterschap betrof het een verhuizing van slechts een paar honderd meter, van de Goorseweg nummer 15 naar nummer 5.
Bij veel inwoners van Markelo is de Wheme nog altijd bekend als
"het waterschapsgebouw".
De foto's van beide kantoren ziet u hieronder.

 • Goorseweg 15

 • Goorseweg 5Sinds 1997 is de Wheme een multifunctioneel kantoorpand met diverse mogelijkheden tot het huren van een ruimte.